نوشته‌ها

از چه راهی به خواسته هامون می رسیم؟

مقاومت شدید ذهنی که همه دارند

یکی از مقاومتهای شدید ذهنی که تقریبا می توان گفت بیش از نود درصد کسانیکه قانون جذب یاد می گیرند دارند و خود من هم خیلی وقتها هنوز ناخودآگاه می پرسم که یعنی از چه طریقی قرار است که این خواسته من بمن داده بشود و چون ذهن خودآگاه من محدود است و راه های زیادی منطقی رو بلد نیست که من بتوانم به خواستم برسم به همین دلیل وقتی فکر می کنم که از چه طریقی امکان دارد که من به خواسته ام برسم احساس نا امیدی بهم دست می دهد و می بینم که با شرایط فعلی من غیر ممکن است که من به خواسته ام برسم و این یعنی فرستادن ارتعاش منفی به خواستتون که اکثر افراد این مشکل رو دارند و به چجوریش فکر می کنند و چون راه حلی نسبت به شرایط فعلی شون ندارند نا امید می شوند و دست از ادامه تمرین بر می دارند و نا امید می شوند. ادامه مطلب …