تمام مطالب دسته بندی: ثروت و مالی
قانون جذب ثروت چیست؟

قانون جذب ثروت چیست؟

شاید فکر کنید که برای ثروت اندوزی و ثروتمند شدن حتما باید کار یا شغل خاصی مثل کارخانه یا کارگاه یا فروشگاه های بزرگی داشته باشید و درغیر این صورت با شغل های دیگر نمیتوان ثروتمند شد، این تقریبا نوع نگاه خیلی از انسانهاست.ولی در اصل اینطور نیست و شما با کمی دقت و جست و جو میتوانید ببینید که شغلهای که اصلا فکرشو هم نمیکنید درآمد هایی دارند که گاهی اوقات از یک کارخانه دار هم بیشتر است به عنوان مثال برنامه نویسان و یا خیلی از سایت های اینترنتی که درآمدهای بسیار بالایی دارند. پس مهم نیست که شغل شما چیست مهم اینکه شما از این قوانین استفاده کنید و اگر درست استفاده کنید حتما بسیار نتایج خارق […]